3-D teknik öppnar för säkrare vård

Det låter nästan som science fiction men är numera verklighet - individuellt anpassade implantat i titan framställda i en 3D-printer.

3D-labb

Redan för sex år sedan påbörjades samarbetet med Sports Tech och Lars-Erik Rännar, forskare i friformsteknik vid Mittuniversitetet. Per Dérand, läkare vid Mälarsjukhuset, utvecklade under sin specialistutbildning på käkkirurgen i Uppsala en metod att virtuellt anpassa plattor för att fixera ben vid frakturer. Han tog även fram en guide för hur plattorna skulle bockas och klippas till under operationen, redan det ett stort framsteg. Nu föddes tanken på att göra ett färdigt implantat baserat på patientens röntgenbilder i syfte att korta operationstiden och öka precisionen vid kirurgin. Via ett företag som tillverkar tredimensionella skrivare fick professor Jan-Michaél Hirsch kontakt med Mittuniversitetet. Det som först hade verkat som en näst intill omöjlig teknisk utmaning landade nu i ett verkligt projekt där individuellt anpassade implantat i titan tillverkades i så kallad additiv- eller friformsteknik. Ett föremål byggs upp från grunden med hjälp av metallpulver som smälts med hög energi av en elektronstråle och i 0,1 millimeter tunna skikt växer föremålet fram.

- Mittuniversitetet har det tekniska kunnandet kring bland annat hållfasthet och ytegenskaper och vi har kopplat på biologin och vår kompetens inom kirurgi. Den här tekniken öppnar helt nya möjligheter inom vården, berättar Jan-Michaél Hirsch.

Vilka fördelar ser du med individuellt anpassade implantat?
- Alla tjänar på det här. Sjukvården tjänar på det med bättre precision och kortare operationer vilket är bra ekonomiskt. Patienten tjänar på det genom att ligga kortare tid på operationsbordet och rehabiliteringen går snabbare. Äldre patienter som genomgår en lång käkrekonstruktion överlever i högre grad då operationstiden kortas åtskilligt. Genom att planera operationen redan i datorn sparar vi timmar och funktionen blir betydligt bättre.

Vad har samarbetet med Sports Tech betytt?
- Det har varit oerhört viktigt då det här är ett enormt utvecklingsområde och utan deras tekniska expertis hade det varit svårt driva arbetet vidare. Individuellt anpassade implantat och proteser är framtiden, det öppnar sig en ny omfattande marknad som ligger helt rätt i tiden.

Hur långt har ni kommit idag?
- Vi har genomfört ett antal operationer där vi använt implantat som framställts i additiv teknik och sett att det fungerar utmärkt. Läkningen av omgivande vävnader sker helt utan komplikationer. På Akademiska sjukhuset har vi i samarbete med Centrum för Bildanalys vid Uppsala universitet (CBA) tagit fram ett helt nytt mjukvaruprogram för virtuell planering av avancerade rekonstruktioner och design av patientspecifika implantat som ska produceras med friformsteknik. Nästa steg är nu att visa hur de i vardagen kan användas vid ingrepp på sjukhus och förhoppningen är att de individuellt framställda lösningarna blir rutin inom en relativt snar framtid.

Snabbfakta Akademiska sjukhuset i Uppsala

Behov: Öka precisionen vid rekonstruktiv käkkirurgi för kortare operationer och ökad patientsäkerhet
Lösning: Samverkan med Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet och specifikt forskningen inom friformsteknik
Resultat: Individuellt anpassade implantat i titan framställda med hjälp av 3D-teknik