InnoHEIs  (Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation) strävar efter att utvidga högre utbildnings roll och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.

InnoHEIs

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för regionala aktörer, industri och akademi att samverka utifrån de lokala utmaningar som råder. Det görs genom att dra lärdomar från andra europeiska aktörer inom smart specialisering, samt för Mittuniversitetet del, att samverka med ansvariga tjänstemän och politiker i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

På så sätt kan aktiva forskare tillsammans med ansvariga för de regionala utvecklingsfonderna proaktivt bidra till en smart specialisering i de regionala strategierna och därtill kopplade utlysningar och utvecklingsprojekt. Mittuniversitetet kommer också aktivt inom ramen för projektet att söka samarbete med representanter för kommuner och industrin i regionen.

Internationella nätverk 

Mittuniversitetet ser att det finns stora möjligheter att skapa internationella nätverk för eventuella framtida forskningssamarbeten och också få ökad kunskap om hur andra europeiska miljöer arbetar för att utveckla samarbetet mellan regionala företag och offentliga organisationer för hållbar tillväxt. Samarbetet handlar om att ta till vara de forskningsmiljöer som finns och om möjligt samutnyttja forskningsinfrastrukturen för att skapa en konkurrenskraftig region.

Mittuniversitetet riktar sig mot Programme under the investment for growth and jobs goal for Mid North Sweden Investment Priority1B.

Tidsperiod för projektet:  1 Aug 2019 - 31 Jul 2023

Budget: 1,960,697.00 Euro

 

 

InnoHEIs project Interreg Europe

Kontakt

Karin Nygård-Skalman

Projektledare|Project Manager

010-1428250