InnoHEIs  (Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation) strävar efter att utvidga högre utbildnings roll och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.

InnoHEIs

InnoHEIs project Interreg Europe

InnoHEIs printscreen

Sidan uppdaterades 2022-01-18