Iggesund Paperboard Europe testade studenternas kreativitet

Den 23 november 2016 samlade Miun Innovation ett gäng studenter från olika utbildningar för att lösa ett skarpt uppdrag åt Iggesund Paperboard Europe. Efter en hel dags kreativt arbete kunde de leverera flera innovativa idéer till företaget.

Skrapt läge med Iggesund

Varje år genomförs flera event där studenter löser skarpa uppdrag levererade av olika organisationer och företag i universitetets omgivning. Den här gången var det Iggesund Paperboard Europe som ville ha nya idéer och perspektiv att ta in sin produktutveckling.

Ett 20-tal studenter från olika utbildningar hade anmält sig till dagen. De såg fram emot att knyta nya kontakter, testa hur det är att jobba skarpt mot en deadline i ett team och att utveckla sina entreprenöriella förmågor. 

- Mina förväntningar var att studenterna skulle kunna se nya affärsmöjligheter kring en produkt som vi funderar på att ta till marknaden. Jag tycker att studentgrupperna kom igång med idégenerering på ett imponerande sätt. Alla spände bågen rejält med nytänk! Riktigt spännande tankar utvecklades, berättar Jonas Adler som är affärsutvecklingschef på Iggesund Paperboard

Andreas Bylund, student på Ekonomprogrammet, upplevde efteråt att dagen var lärorik. och att han hade fått en bättre förståelse för hur man tar fram nya produkter. Många studenter uttryckte att de hade fått upp ögonen för att Iggesund Paperboard är en spännande arbetsgivare, vilket är ett mervärde för uppdragsgivaren.

Dagen avslutades med att studentteamen presenterade sina idéer för en panel med representanter från Iggesund, Miun Innovation och regionens inkubator. Iggesund Paperboard tog sedan med sig studenternas tankar och idéer in i det framtida produktutvecklingsarbetet.

- Att arbeta med tvärvetenskapliga studentgrupper är svårt att få till i vardagen inom företaget. Därför behövs detta erbjudande från universitetet. Tvärvetenskapen tycker jag är styrkan i Mittuniversitetets upplägg, konstaterar Jonas.