Samordnare för nyanlända och flerspråkiga elever

Nätverket möjliggör samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna och fungerar som ett stöd i deras arbete med att leda, följa upp och utvärdera arbetet med insatser kring nyanlända och flerspråkiga elever.

Studiesituation i P-huset

Sidan uppdaterades 2023-12-06