Språk‑, läs‑ och skrivutveckling

Vid 2-3 träffar per termin samlas språk-, läs- och skrivutvecklare från kommuner i Jämtland och kommuner i Västernorrland/Hälsingland.

Medlemmar i nätverket

Sidan uppdaterades 2024-01-03