Kontaktpersonerna inom respektive område kan lotsa dig vidare till den utbildning, studentgrupp eller forskningsmiljö som kan vara intressant för dig inom näringsliv, myndighet, offentlig verksamhet eller organisation. Tveka inte att ta kontakt för att diskutera samverkansmöjligheter.

Kontakt med forskningscentrum

Vill du ta direktkontakt med ett specifikt forskningscentrum?

Här hittar du alla våra forskningscentrum och kontaktuppgifter

Kontakt med utbildningsprogram

Vill du ta direktkontakt med ett specifikt program?

Här hittar du alla program och kontaktuppgifter