Collimated Chipping Technology CCT AB

Collimated Chipping Technology CCT AB erbjuder en teknik som minskar energikostnaden för bruk som hugger flis för tillverkning av pappersmassa.

Effekten av CCTs teknik på flisning

Sidan uppdaterades 2024-02-22