Att delta på distans

Denna information är riktade till dig som deltar på distans, via Zoom, på någon av RUNs fortbildningsinsatser (seminarieserie, utbildning, konferens) eller i ett nätverk.

Zoom är ett distansverktyg för bland annat utbildning, nätverksträffar, presentationer, möten och workshops.

För att kunna delta via Zoom behöver du ha en dator, en webbkamera samt ett headset eller liknande.

För att ansluta till en aktivitet via Zoom klickar du på den länk som skickats till dig via e-post (eller som ligger som en Outlook-händelse).

Vid första tillfället och första gången du använder Zoom så laddas Zoom ned automatiskt när du klickar på länken. I vissa fall behöver din systemadministratör godkänna nedladdningen men för de allra flesta går detta per automatik.

Mer information om Zoom finner du i dokumenten nedan.

Instruktion till Zoom för distansdeltagare

Instruktionsvideo till Zoom för distansdeltagare

Problem med Zoom

Tips på deltagande i Zoom