Vilma och Ludvig besöker Sports Tech

Hej och välkommen till oss på Mittuniversitetet! Här kan du som lärare eller elev få inspiration inom olika ämnen, vad en forskare gör och vad man kan forska om för att skapa en mer hållbar värld! Materialet är främst för åk 2-6 men kan även fungera i yngre/äldre elever. Sidan är under uppbyggnad.

Filmer och lektionsmaterial

Artiklar och intervjuer

Om Barnens universitet

På denna sida tar projektgruppen fram och utvecklar koncept för årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan. Projektet pågår mellan januari 2020 och juni 2022 och är finansierat av allmänna lärosätesprojektmedel på Mittuniversitetet. Syftet är att väcka intresse för vetenskap och högre studier bland barn och unga i regionerna Västernorrland och Jämtland. Vi söker även samarbeten med näringslivet för att utveckla våra aktiviteter. 

Projektledare

Sofia de Wall

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428258