Vad var plasten som Ida forskade om gjord av?

1. Återvunna plastförpackningar

X. Trä

2. Olja

Vad skulle man kunna använda plasten som Ida gjort till?

1. Matförpackningar

X.  Fönster

2. Bildäck

Vad händer om plasten som Ida gjort hamnar ute i naturen?

1. Den kan lätt börja brinna

X. Eftersom den inte förmultnar kommer djur att förgiftas av den

2. Den förmultnar

Vad är allra viktigast för att bli forskare?

1. Att man är nyfiken

X. Att man är smart

2. Att man är bra på matte