Vad betyder det att platsen har ett minne? Och kan man egentligen ersätta plast med papper? Hur går det till? Häng med Malou och Beata när de besöker vårt kemilabb.

Malou och Beata undersöker om plast har minne

Har plast minne? Malou och Beata gör experiment med Technichus

Malou och Beata får träffa forskaren Ida Svanedal som visar hur man gör plast av pappersmaterial, cellulosa. Dessutom får de lära sig att plast har minne av Sofia Jarl, lärare på Technichus Science Center i Härnösand.

 

Digital tipsslinga

Det finns även digitala tipsrundor (gäller vissa skolor i Sundsvall, Härnösand och Östersund). 
Startplatser och länk till QR kod finns på Technichus hemsida.
På deras sida hittar du även mer material om plast och andra roliga experiment!
Till Technichus hemsida

Gissa vilket svar som är rätt! Svaren hittar du i filmen

Vad var plasten som Ida forskade om gjord av?

1. Återvunna plastförpackningar

X. Trä

2. Olja

Vad skulle man kunna använda plasten som Ida gjort till?

1. Matförpackningar

X.  Fönster

2. Bildäck

Vad händer om plasten som Ida gjort hamnar ute i naturen?

1. Den kan lätt börja brinna

X. Eftersom den inte förmultnar kommer djur att förgiftas av den

2. Den förmultnar

Vad är allra viktigast för att bli forskare?

1. Att man är nyfiken

X. Att man är smart

2. Att man är bra på matte

Rätta svaren

Forskning för en bättre framtid

Globala Målen

Mycket av den forskning som vi gör på Mittuniversitetet är kopplade till de globala målen som du säkert känner igen. Totalt finns det 17 globala mål är som en karta som ska guida oss till att få en mer hållbar och bättre värld! Målen kallas även för Agenda 2030. De har tagits fram inom FN - Förenta Nationerna.

Vilket mål tror du passa in på Ida som forskar om att ersätta plats med papper, cellulosa? Kika i filmen!

Vill du läsa mer om vår forskning om hållbarhet på Mittuniversitetet?
Kika in här

Nyfiken att veta mer om de globala målen?
globalamalen.se

Läs mer