Välkommen till högskolan! är ett utbildningspaket som Universitets- och högskolerådet (UHR) har tagit fram som pedagogiskt stöd för högskolepersonal som besöker grundskolan eller när skolklasser gör studiebesök på universitet och högskolor. Materialet ska hjälpa till att väcka nyfikenhet för högskolan hos skolbarn.

Forskarfredag barn kemi Ida Svanedal

Svenska lärosäten har arbetat med breddad rekrytering under många år. Trots detta är det fortfarande betydligt vanligare att barn till högutbildade föräldrar väljer högskolestudier. Även ämnena högskolestudenter väljer skiljer sig åt utifrån bakgrund. Även könsbundna studieval är fortfarande vanligt. Tanken på högskolestudier bör väckas redan i grundskolan och högskolan behöver avdramatiseras, så att de som har förmågan att studera på högskolenivå inte hindras från det av ovidkommande faktorer.

Vill avdramatisera högskolestudier

UHR har därför tagit fram ett pedagogiskt lektionsmaterial i samarbete med Jorjet Barelias, förstelärare vid Hammerstaskolan i Botkyrka kommun och Frida Wikstrand, forskare och universitetslektor vid Malmö högskola. Det är tänkt att användas i grundskolans årskurs tre till sex under en lektion. Syftet med är att informera om och avdramatisera högskolan, och riktar sig till alla elever, oavsett bakgrund.

Förbereder eleverna inför möte

Materialet består av en kort animerad film, tillhörande lektionshandledning och övningar. Lektionen kan till exempel ges av en studie- och yrkesvägledare eller av en lärare. Vägledare inom högskolan kan be grundskolor att genomföra lektionen inför ett besök på lärosätet, eller inför att personal eller studenter från lärosätet besöker skolorna. Lektionen ger eleverna en grundkunskap om högskolan, något som kan fördjupa mötena.

Textad på flera språk

Filmen är textad på olika språk. Grundfilmen på Youtube är undertextad på svenska – med arabiska, engelska, finska och jiddisch som alternativ. Versioner med textning på meänkieli, romani och samiska finns som egna filmer i spellistan. Det finns även en syntolkad version.

Mer information och lektionsmaterial hittar du här.


Informationen i den här texten är hämtad från UHR.