Kommunförlagda förskolekurser

Spara favorit 27 jun juni 2019

Kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan

Uppdragsutbildning

De kurser som tidigare erbjöds inom Förskolelyftet kommer nu att kunna erbjudas som uppdragsutbildning i form av kommunförlagda kurser. De kommunförlagda kurserna är precis samma kurser som de campus/distanskurser som tidigare ingick i Förskolelyftets kursutbud. Men istället för att ha campusdagarna inne på högskolan är dessa dagar förlagda ute i en kommun.

Alla kurser är på 7,5 hp. Starttider och studietakt är flexibla och kan anpassas efter önskemål. Studietakt kan exempelvis vara kvartsfart (en termin).

Krav på deltagande

Samtliga kurser inom förskolelyftet är uppdragsutbildning och kravet är att deltagarna är pedagogisk personal som är anställd inom förskolan. Kursen "Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet" är bland annat ämnad för behöriga förskolelärare och detta måste då styrkas med en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Kostnad

Skolverket betalar för de kurser som erbjuds och för kurslitteraturen, men inte för några övriga kostnader. Innan en kurs kan ges måste lärosätet ha fått en godkännande från Skolverket.
Mer information om förskolekurser i kommunen går även att läsa på Skolverkets hemsida

Intresseanmälan

Kommun eller enskild huvudman kan skicka in en intresseanmälan för en eller flera av de kurser som Mittuniversitetet erbjuder. Ange gärna önskemål på starttid och studietakt.
Kravet från lärosätet är att det är minst 20 deltagare på varje kurs. Det är möjligt att flera huvudmän går samman och delar på en kurs bara det totala antalet deltagare är minst 20. Ange därför hur många som kan delta från er kommun/organisation.
Intresseanmälan är inte bindande utan är ett sätt att få in ett underlag till Skolverket och för den fortsatt planeringen. Vid en eventuell prioritering så går kommuner/enskilda huvudmän inom regionen (Västernorrland och Jämtlands län samt norra Hälsingland) först samt i inkommande turordning.

Till intresseanmälan

Mittuniversitetet erbjuder följande kurser

Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

I kursen stärker du tilltron till din egen förmåga att undervisa i naturvetenskap och teknik i förskolan och utvecklar din kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom områdena.
Kursen innehåller naturvetenskap och teknik med utgångspunkter i vardagslivet samt ett avsnitt om naturliga kretslopp och människans beroende av dessa.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar också till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator RUN