Språk-, läs- och skrivutveckling

Vid 2-3 träffar per termin samlas språk-, läs- och skrivutvecklare från kommuner i Jämtland och kommuner i Västernorrland/Hälsingland

Utvecklarna är organiserade i nätverk, Nätverk Jämtland och Nätverk Västernorrland/Hälsingland. Grupperna träffas var för sig men har också flera gemensamma utbildningsinsatser. Nätverken arbetar med frågor kring kommunimplementeringar av nationella satsningar, olika utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte inom kunskapsområdet språk-, läs- och skrivutveckling och har ett nära samarbete med Skolverket/NCS och Mittuniversitetet. Nätverken har vid flera tillfällen erhållit projektmedel från NCS som använts till kompetensutveckling för medlemmarna. Syftet är att kommuner ska kunna ta del av denna kompetens genom den roll som språk-, läs- och skrivutvecklare har/ges i den egna kommunen.

Medlemmar i nätverket

Dessa kommuner har representanter i nätverket. Kontakta Annika Svensson för kännedom om vilka dessa personer är.

Västernorrland/Hälsingland
Bollnäs, Hudiksvall, Härnösand, Kramfors, Ljusdal, Ovanåker, Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn, Timrå, Ånge

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund

Användbara länkar

SKOLVERKET
Kvalitetsutvecklingsenheten
Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-1428229