Betyg och bedömning - grundskolan

Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom grundskolan

I den här cirkeln utforskar vi tillsammans de möjligheter och utmaningar som finns med att en central del i lärarens uppdrag är att bedöma och betygsätta våra elever. Här finns många olika perspektiv och frågor som kan utgöra fokus beroende på deltagarnas intressen; vad innebär egentligen bedömning och bedömningskompetens, hur påverkar betyg och bedömning elevers lärande och trivsel i skolan, hur kan lärare använda bedömningen i lärandets tjänst för att öka elevernas möjlighet att lära så mycket som möjligt, hur kan lärare samarbeta kring bedömning och betygsättning så att såväl likvärdigheten som kompetensen inom detta område stärks och så vidare. Forskning om och erfarenheter av arbete med till exempel formativ bedömning, sambedömning och utvärderingar av bedömningens och betygens konsekvenser kan därmed bli centrala utgångspunkter för denna cirkel.