Betyg och bedömning - gymnasiet

Betyg och bedömning – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolans studieförberedande program