Digitala teknologier – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolan

I den här forskningscirkeln utforskar vi tillsammans de möjligheter och utmaningar som finns med att lära och undervisa med digitala teknologier i klassrummet. Här finns många olika perspektiv och frågeställningar som kan utgöra fokus beroende på deltagarnas intressen; att reflektera kring vad digitalisering innebär, hur lärare kan använda digitala teknologier för att öka elevers möjligheter att lära, hur lärare kan samarbeta kring digitalisering för att stärka och utveckla digitalkompetens och likvärdighet. Forskning om och erfarenheter av arbete med till exempel att lära och undervisa med digitala teknologier kommer att presenteras. Vidare kommer det att finnas möjlighet att planera och genomföra ett mindre utvecklingsprojekt i praktiken.