Digitala teknologier

Digitala teknologier – möjligheter och utmaningar. En forskningscirkel för lärare inom gymnasieskolan