Elevinflytande som didaktisk praktik

Elevinflytande som didaktisk praktik. En forskningscirkel för lärare i grundskolan om hur elevinflytande kan förstås och utvecklas i undervisning.

I den här forskningscirkeln utforskar vi tillsammans strategier för elevinflytande i undervisning och de formuleringar som finns i skolans styrdokument. Elevinflytande är mångtydigt och berör skolans demokrati- som kunskapsuppdrag, samtidigt som elevinflytande inte kan skiljas från frågor om lärande. Det leder till ett antal dilemman att förstå och hantera för lärare i undervisning. Utmaningen är att organisera för elevinflytande och att förstå samt pröva det som sker i verksamheten. Fokus i forskningscirkeln blir därför att problematisera olika innebörder av elevinflytande i styrdokument, teoretiskt och praktiskt för att diskutera, testa och utveckla didaktiska modeller. Teoretiska perspektiv hämtade från didaktik och makt är betydelsefulla, samt att tänka i flera teman som arbetssätt, relationer mellan lärare och elever, mellan elever. Olika synsätt på lärande, kunskap och demokrati är också viktiga liksom att fundera över hur vi ser på utbildningens roll i samhället. Sammantaget syftar detta till att deltagarna ska ges förståelse för elevinflytande som didaktisk praktik och kunna arbeta med elevinflytande i sin undervisning.