Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan

Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan. En forskningscirkel för pedagoger i förskolan.