Dessa kurser erbjuder Mittuniversitetet. Alla ges på distans, utan fysiska träffar!

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du hittar blanketterna under rubriken "ansökan" på denna webbplats.

Aktuella kurser med start våren 2021

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin


Till kursplan och anmälan


Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per terminTill kursplan och anmälan

Kurser med planerad start hösten 2021

Engelska för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin


Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin


Engelska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin


Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin


Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin


Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin