Dessa kurser erbjuder Mittuniversitetet. Alla ges på distans, utan fysiska träffar!

Aktuella kurser med start hösten 2020

Engelska för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart:
Kursslut:
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan Eng åk 1-3 (länken aktiveras senast 15 april)

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart:
Kursslut:
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin

Till anmälan och kursplan Eng åk 4-6 (länken aktiveras senast 15 april)

Engelska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart:
Kursslut:
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin

Till anmälan och kursplan Eng åk 7-9 (länken aktiveras senast 15 april)

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
Kursstart:
Kursslut:
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin

Till anmälan och kursplan SO åk 1-3 (länken aktiveras senast 15 april)

Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart:
Kursslut:
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin

Till anmälan och kursplan SO åk 4-6 (länken aktiveras senast 15 april)

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp)

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart:
Kursslut:
Studieform: Distans, utan fysiska träffar.
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin

Till anmälan och kursplan Sv åk 4-6 (länken aktiveras senast 15 april)