Fritidshemsbiennalen 2021 - Lärande, lek och estetiska uttrycksformer

Aktuella länkar till föreläsningar skickas ut i Välkomstbrevet.

 

Torsdag 22 april

12.30   Incheckning - vi testar tekniken och bekantar oss med miljön

13.00   Välkommen
Arkadia, moderator, hälsar välkommen tillsammans med Eva Dannetun, prorektor vid Mittuniversitetet

13.30   Key-note: Oscar Pripp, docent i etnolog, Uppsala universitet
Kultur som livsmönster och estetiskt uttryck – om lärprocesser, musik och dans i mångfaldens Sverige - Oscar Pripp föreläser om grundläggande principer för att få etnisk (och annan) mångfald att fungera och samverka. Kulturell inlärning och överföring mellan generationer är processer som är komplicerade och oförutsägbara. Under föreläsningen blandas övergripande perspektiv med exempel från föreningsliv, vardagsliv och skola. Fokus ligger på barn och unga.

14.30   Bensträckare

14.45   Workshops och miniföreläsningar

15.45   Bensträckare

16.00   Workshops och miniföreläsningar

17.00   Konferensdagen avslutas med en trevlig after work

17.45   Dagen avslutas

Fredag 23 april

08.30   Workshops och miniföreläsningar

09.30   Bensträckare

09.45   Workshops och miniföreläsningar

10.45   Bensträckare

11.00   Key-note: Eva Kane, filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
Måste lek vara lärande för att få plats på fritidshemmet? Med utgångspunkt i styrdokumenten och fritidshemmets uppdrag kommer föreläsningen röra sig runt de stora frågorna: Och vad är förhållandet mellan lek och lärande? 

12.00   Vi summerar och sammanfattar dagen

12.15   Dagen avslutas

 

Workshops och föreläsningar