calender.jpg

Fritidshemsbiennalen 2020 - Lärande, lek och estetiska uttrycksformer

Alla programmets punkter sker på Quality Hotel Sundsvall.

Torsdag 23 april

09.30   Registrering, fika och mingel

10.00   Välkommen
Arkadia, moderator, hälsar välkommen tillsammans med Eva Dannetun, prorektor vid Mittuniversitetet

10.30   Key-note: Oscar Pripp, docent i etnolog, Uppsala universitet
Kultur som livsmönster och estetiskt uttryck – om lärprocesser, musik och dans i mångfaldens Sverige - Oscar Pripp föreläser om grundläggande principer för att få etnisk (och annan) mångfald att fungera och samverka. Kulturell inlärning och överföring mellan generationer är processer som är komplicerade och oförutsägbara. Under föreläsningen blandas övergripande perspektiv med exempel från föreningsliv, vardagsliv och skola. Fokus ligger på barn och unga.

12.30   Lunch

13.30   Workshops och miniföreläsningar

14.45   Workshops och miniföreläsningar

15.45   Kaffepaus

16.15   Workshops och miniföreläsningar

17.15   Avslut dag 1

19.00   Middag med underhållning av Arkadia

Fredag 24 april

08.30   Workshops och miniföreläsningar

09.30   Kaffepaus

10.00   Workshops och miniföreläsningar

11.15   Workshops och miniföreläsningar

12.15   Lunch

13.15   Key-note: Eva Kane, filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
Måste lek vara lärande för att få plats på fritidshemmet? Med utgångspunkt i styrdokumenten och fritidshemmets uppdrag kommer föreläsningen röra sig runt de stora frågorna: Vad är lärande och undervisning på fritidshemmet? Och vad är förhållandet mellan lek och lärande? 

14.45   Avslut dag 2 och grab-and-go-fika