Metod:

.

Vetenskaplig metod

Vad är en vetenskaplig metod och vad ska du tänka på vid val av metod? Åsa lyfter dessa frågor och ger några exempel på både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Skrivande:

.

Vetenskapligt skrivande

Vad är vetenskapligt skrivande för typ av text? Vad är syftet med en vetenskaplig text och hur kan den texten se ut? Malin berättar om sin egen forskning som handlar om barns matematiklärande.

Struktur:

.

Uppsatsskrivande inom lärarprogrammet

Hur ser strukturen ut på ett studentarbete? Linda delar med sig av sina erfarenheter av uppsatsskrivande och berättar om hur processen går till.
Vetenskapsportalen Gustav Grut.

Varför begår vissa personer brott?

Karolinersoldat på Biblioteket MIUN Caroline Wallmark

Jakten på information till ditt gymnasiearbete

Inspiration...

.

Framtidens mat

Mer än 820 miljoner människor i världen har inte tillräckligt med mat. Lär dig mer om hur vi kan öka matproduktionen genom att äta mer växtbaserad mat, odlat kött eller insekter.

...kunskap...

.

Populärkulturturism - musik, film och fans

Människor reser till platser som förknippas med film, musik och litteratur. Detta kallas populärkulturturism. Fansen söker en upplevelse mellan verklighet och fiktion.

...forskning!

.

Hur jobbar en forskare?

Doktoranden An söker miljögifter i havet med hjälp av framtidens röntgenteknik. Här berättar hon om arbetet som forskare och ger sina bästa tips till dig som ska börja skriva en uppsats.
.

Socionomers val av yrkeskarriär

Vilka arbetsuppgifter lockar nyexaminerade socionomer och vad vill de arbeta med i framtiden? Vad är viktigt när man väljer arbete? Helen berättar om sin masteruppsats.
.

Prylar och status - En tidlös mekanism?

Att dricka kaffe är en vana som har en spännande och komplex historia med trådar till kolonialism, makt och status som kan analyseras utifrån flera vetenskapliga perspektiv.
.

Forskning om populistiska partier

Vilka frågor kan man ställa när man forskar om populistiska partier, till exempel vad populism egentligen är eller vilka konsekvenser det kan få om många röstar på populistiska partier?
.

Design gör skillnad

Vi slänger enorma mängder mat. Så mycket som en tredjedel av all mat som produceras går direkt i soporna. Förpackningen har den viktigaste rollen för att minska matsvinn.

Sidan uppdaterades 2022-04-28