IMG_6768.jpg

Vetenskapsdagen arrangeras varje år på campus Östersund respektive på campus Sundsvall och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program.

Bakgrund

Projektet Gymnasiesamverkan har under flera år utvecklat ett samarbete med regionens gymnasieskolor som bland annat resulterat i något som kallas Vetenskapsdagen. Från och med 2019 så ingår gymnasiesamverkan i RUNs - regionalt utvecklingsnätverk på Mittuniversitetet, ordinarie verksamhet och är inte längre ett projekt. Även i år kommer det att arrangeras en Vetenskapsdag på båda orterna; i Östersund den 21 april och i Sundsvall den 16 september.

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE/) med fokus på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till gymnasiearbetet. Ett annat syfte är också att eleverna får besöka Mittuniversitetets campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier. Elevernas gymnasiearbete ska vara ett slags ”kvitto” på att eleverna är förberedda för högskolestudier. Vi ser det här samarbetet som en utmärkt möjlighet för eleverna vid regionens gymnasieskolor att få en kortare introduktion till olika ämnens innehåll och förhållningssätt på universitetsnivå.

Vetenskapsdagen i Östersund 21 april 2020 - INSTÄLLT

Vi ställer in vetenskapsdagen i dess fysiska form utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer men tittar på ett digitalat aleternativ som kan komma att genomföras under hösten 2020.

Vetenskapsdagen i Sundsvall 2020

När: Onsdagen den 16 september
Var: Mittuniversitetet, campus Sundsvall
Anmälan: Anmälan öppnar i augusti
Program: För mer information

Kontakt

Kontakt Vetenskapsdag i Östersund

Gertrud Alirani
gertrud.alirani@miun.se
010-142 85 97

Kontakt Vetenskapsdag Sundsvall

Catarina Karlsson 
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75