Aktuell kursstart
Campus Sundsvall

 

Rektorsprogrammet med start HT21

Internat 1: v 36, 7-9 september 2021 (Sundsvall)
Internat 2: v 45, 9-11 november 2021 (Gävle)

 

Rektorsprogrammet med start VT22

Internat 1: v 5, 1-3 februari 2022 (Östersund)
Internat 2: v 17, 26-28 april 2022 (Sundsvall)