Campus Sundsvall

Rektorsprogrammet med start VT22

Internat 1: v 5, 1-3 februari 2022 (Östersund)
Internat 2: v 17, 26-28 april 2022 (Sundsvall)

Anmälan till Rektorsprogrammet med start VT22 är öppen 15 september - 15 oktober 2021.

 

Rektorsprogrammet med start HT22

Internat 1: v 36, 6-8 september 2022 (Sundsvall)
Internat 2: v 45, 8-10 november 2022 (Gävle) (Gävle)

 

Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst och vårtermin:

  • 15 mars till 15 april inför höstterminsstart
  • 15 september till 15 oktober inför vårterminsstart

Det är huvudmannen som anmäler skolledaren för Rektorsutbildningen. Innan du går till anmälan, ta reda på följande om skolledare:

  • Skolledarens personnummer
  • Sammanlagd tid med skolledaruppdrag
  • Högsta utbildningsnivå
  • Examen (inklusive antal poäng/ högskolepoäng)

 

Till anmälan!