Rektorsprogrammet ger en trygg bas i ett tufft yrke

Rektorsprogrammet ger en trygg identitet som chef och ledare i skolans komplexa värld där elevernas bästa är ledstjärnan i det dagliga arbetet. Läs om hur Irja Carlsson, rektor på Bromangymnasiet i Hudiksvall, upplevde utbildningen.

Irja Carlsson

Sök rektorsprogrammet senast 29 oktober!

 

Irja Carlsson valde att läsa rektorsprogrammet på Mittuniversitetet mellan 2017 och 2020. Idag är Irja rektor på Broman Gymnasiet i Hudiksvall. Läs om hennes upplevelse av studietiden och hur utbildningen har hjälpt henne i sitt arbete som rektor. 

Varför ville du läsa rektorsprogrammet? Berätta om dina förväntningar? 

Jag ville utvecklas i mitt ledarskap som rektor för att kunna vara ett stöd för elever och personal i deras lärande och lära mig mer om de juridiska processerna som skolledarskapet innebär. Mina förväntningar var att bli säkrare i min ledarroll och utvecklas i mitt ledarskap, och hitta verktyg för att bemöta alla krav som skolledarskapet innebär. Det jag inte förväntade mig var det stöd jag fick från mina kollegor på rektorsutbildningen där internat och basgruppen blev en viktig del av utbildningen.  

Vad var det bästa med rektorsprogrammet?  

Det bästa var internaten och basgruppen där vi fick dela med oss och lära av varandra. Internaten är en viktig byggsten i utbildningen där vi fick möjlighet att lära känna varandra och dela erfarenheter.   

Styrkan med programmets upplägg är att kurserna hänger ihop, de bildar en helhet

Varför valde du att söka till Mittuniversitetet?

Jag gillar upplägget där kurserna går i varandra och bildar en helhet, bra upplägg på internat och det ligger bra i avstånd till där jag bor. Styrkan med programmets upplägg är att kurserna hänger ihop, de bildar en helhet. Lärarna på utbildningen är ett team som samarbetar och hoppar in för varandra där det behövs. De har höga kunskaper och mycket erfarenhet. Jag gillar också de internationella samarbete som utbildningen har där vi hade gästföreläsare från universitet i London, mycket inspirerande att sätta det svenska skolsystemet i en internationell kontext.

Har du nytta av utbildningen i din vardag? 

Ja, varje dag. Jag har nytta av skoljuridiken, arbetsrätt och alla goda förebilder och vänner jag fått på utbildningen. Vår basgrupp träffas fortfarande ibland för att stötta och peppa varandra i de viktiga arbetet vi gör!

Att vara rektor är ett tufft yrke. Rektorsutbildningen har gett mig en stadig grund att stå på i mitt ledarskap, chefskap och juridiska ansvar. När trycket ökar behöver du som skolledare ett utrymme, frirum, med plats att utveckla skolans uppdrag och kvalitetsarbete för att ge eleverna möjlighet att utvecklas och bli starka samhällsmedborgare.

Miun.se/rektorsprogrammet