"Upplägget med att skolledarrollen var en röd tråd genom alla tre år tilltalade mig särskilt"

I Rektorsprogrammet fokuseras det på att skapa en trygg yrkesidentitet, ges förutsättningar för att bli en god ledare och framgångsrik organisationsbyggare i den komplexa värld som skolan utgör. Läs om hur Martin Svensson, biträdande rektor på Östermalmsskolan i Stockholm, upplevde utbildningen.

Rektor Martin Svensson

Sidan uppdaterades 2022-10-03