Mittuniversitetets hedersdoktorer

Spara favorit 7 dec december 2018
Hedersdoktorer 2015
Roland Andersson, Claudia Mitchell, Eva Hamilton, Eva Westberg och Peter Forsberg utnämndes till hedersdoktorer vid Mittuniversitetets akademiska högtid 2015.

Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Klicka på hedersdoktorns namn för att se installationstalet.
(obs! Gäller ej alla)

2017

Annika Bränström, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Örjan Pettersson, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Elizabeth Kendall, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap

2016

Kjerstin Valkeapää, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Fia Gulliksson, Teknologie hedersdoktor, Fakultenen för naturvetenskap, teknik och medier
Bengt Klefsjö, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lars Lagerbäck, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2015

Roland Andersson, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Peter Forsberg, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Claudia Mitchell, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Eva Hamilton, Filosofie hedersdoktor, Fakultenen för naturvetenskap, teknik och medier
Eva Westberg, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Tidigare hedersdoktorer

Här presenteras tidigare hederdoktorer vid Mittuniversitetet (tidigare Mitthögskolan), med doktorstitel och promotionsår. Se alla tidigare hedersdoktorerLyssna