Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Berit Lundman, Ortwin Renn, Karin Nygårds och Ola Harrysson
Berit Lundman, Ortwin Renn, Karin Nygårds och Ola Harrysson är Hedersdoktorer vid Mittuniversitetet 2020.

2020

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Karin Nygårds är grundskollärare, inspiratör inom teknik och IT och en av grundarna till organisationen Geek Girl Mini. Föreningens mål är att öka andelen flickor i IT-branschen och öka flickors allmänbildning inom IT. Karin Nygårds har skrivit flera böcker inom området digitalisering för unga och har även utvecklat barnprogrammet Programmera Mera!. Genom att utse Karin Nygårds till hedersdoktor vill Mittuniversitetet lyfta fram och synliggöra vikten av engagerade lärare som kan inspirera till att vilja fortsätta lära. 

Ola Harrysson är professor vid North Carolina State University (NCSU), Raleigh, USA. Han är en av pionjärerna inom området additiv tillverkning med speciellt fokus på metall. Hans forskning har sedan tidigt 2000-tal varit världsledande och haft stor betydelse för den internationella utvecklingen inom additiv tillverkning. Ola Harrysson är en världsauktoritet inom området additiv tillverkning och genom att utse honom till hedersdoktor vill Mittuniversitetet lyfta fram hans betydelse för utvecklingen av additiv tillverkning i Sverige och internationellt.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap

Berit Lundman är professor emerita i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hon har bland annat varit verksam som sjuksköterska vid Sundsvalls sjukhus och vid Fou-center, Västernorrland . Berit Lundman är en uppskattad föreläsare och handledare inom universitetsutbildningar som deltagit i utvecklingen av forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys, både nationellt och internationellt. Berit Lundmans forskning har ett hälsobefrämjande perspektiv och rör framförallt upplevelsen av att åldras med fokus på ett gott åldrande och hon har haft stor betydelse för utvecklingen av omvårdnad, både inom utbildning och forskning.

Ortwin Renn är professor i teknikbedömning och miljösociologi, tillika vetenskaplig chef för IASS, Institute for Advanced Sustainability Studies, i Potsdam, Tyskland. Professor Renns huvudsakliga forskning vid IASS fokuserar på vilket sätt systemiska risker utgör ett hot för hållbar utveckling. Han har en betydande roll i utvecklingen av risk- och krisforskning och är allmänt ansedd som den främsta forskaren inom området i Europa idag. Ortwin Renn är en viktig samverkanspartner inom den pågående forskning vid Risk- och krisforskningscentret RCR och utnämningen innebär att Mittuniversitetet tar ytterligare ett steg för att etablera sig på den internationella arenan inom området risk- och krisforskning.

 

Tidigare år:

2019

Luciana Duranti, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Paolo Mancini, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Per Simonsson, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Martha Cleveland-Innes, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Mathias Fredriksson, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap

2018

Graham Potter, före detta tränare för allsvenska fotbollsklubben Östersunds FK
Åsa Bergman, Koncernchef Sweco Sverige.

2017

Annika Bränström, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Örjan Pettersson, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Elizabeth Kendall, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap

2016

Kjerstin Valkeapää, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Fia Gulliksson, Teknologie hedersdoktor, Fakultenen för naturvetenskap, teknik och medier
Bengt Klefsjö, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lars Lagerbäck, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2015

Roland Andersson, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Peter Forsberg, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Claudia Mitchell, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Eva Hamilton, Filosofie hedersdoktor, Fakultenen för naturvetenskap, teknik och medier
Eva Westberg, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Tidigare hedersdoktorer

Här presenteras tidigare hederdoktorer vid Mittuniversitetet (tidigare Mitthögskolan), med doktorstitel och promotionsår. Se alla tidigare hedersdoktorer.