Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Kollage_Hedersdoktorer 2019.jpg
Martha Cleveland-Innes, Mathias Fredriksson, Luciana Duranti, Paolo Mancini och Per Simonsson är Hedersdoktorer vid Mittuniversitetet 2019.

2019

Professor Luciana Duranti är verksam vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada, och har sedan 1990-talet fokuserat sin forskning på de nya förutsättningar som gäller för arkivvetenskap i samband med digitaliseringen. Hon ställer frågor som hur kan vi lita på den information som finns i våra dokument och arkiv i en era av alternativa fakta och desinformation. Luciana Duranti är en av den moderna arkivvetenskapens mest aktiva forskare och har på många sätt bidragit till den utveckling som skett inom arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Se Lucianas installationsföreläsning här.

Professor Paolo Mancini är en internationellt ledande forskare inom ämnesområdet politisk kommunikation och arbetar vid universitetet i Perugia, Italien. Hans teorier om relationen mellan mediesystem och politiska system har haft stor betydelse för den internationella forskningen inom såväl politisk kommunikation som medievetenskap. Paolo Mancinis arbete återfinns som viktig kurslitteratur för studenter över hela världen. Se Paolos installationsföreläsning här.

Doktor Per Simonsson är verksam i Västernorrland/Jämtland, en region präglad och dominerad av skog, vilket har stor betydelse för regionens identitet och ekonomi. Han är sedan tidigt 90-tal naturvårdsbiolog på SCA Skog och har, med höga naturvårdsambitioner, enträget jobbat för skogens mångfald. Han medverkade i Sveriges första urskogsinventering under 70- och 80-talet och under sin tid på SCA har han infört en naturvårdspolicy, medverkat i utvecklingen av skogscertifieringen och aktivt deltagit i den nationella naturvårdsdebatten. Se Pers installationsföreläsning här.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Professor Martha Cleveland-Innes arbetar vid Athabasca University i Athabasca, Kanada sedan 2001. Hon nomineras för sin forskning inom distansutbildning och teknikstött lärande som bidragit till att göra Athabasca University till världsledande inom det fältet. I sin forskning fokuserar hon på att distansutbildning och blended learning ska vara tillgängligt och av hög kvalitet för alla oberoende av rummets och tidens begränsningar. Inom sitt forskningsområde samverkar hon idag med forskare på Mittuniversitetet. Se Marthas installationsföreläsning här.

Mathias Fredriksson nomineras för sin roll i arbetet med att etablera praktiknära idrottsforskning inom vintersporter på Mittuniversitetet, och för sitt bidrag till att öka den vetenskapliga förståelsen av vad som fysiologiskt krävs för att kunna vara en av världens främsta skidåkare. Mathias var den viktigaste idrottaren under uppbyggnaden av Nationellt Vintersportcentrum (NVC) då han var den första skidåkaren i världseliten som använde bandträning inomhus och han har medverkat i flertalet vetenskapliga studier. Se Mathias installationsföreläsning här.

 

Tidigare år:

2018

Graham Potter, före detta tränare för allsvenska fotbollsklubben Östersunds FK.
Åsa Bergman, Koncernchef Sweco Sverige.

2017

Annika Bränström, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. 
Örjan Pettersson, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Elizabeth Kendall, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap

2016

Kjerstin Valkeapää, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Fia Gulliksson, Teknologie hedersdoktor, Fakultenen för naturvetenskap, teknik och medier
Bengt Klefsjö, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lars Lagerbäck, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

2015

Roland Andersson, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Peter Forsberg, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Claudia Mitchell, Filosofie hedersdoktor, Fakulteten för humanvetenskap
Eva Hamilton, Filosofie hedersdoktor, Fakultenen för naturvetenskap, teknik och medier
Eva Westberg, Teknologie hedersdoktor, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Tidigare hedersdoktorer

Här presenteras tidigare hederdoktorer vid Mittuniversitetet (tidigare Mitthögskolan), med doktorstitel och promotionsår. Se alla tidigare hedersdoktorer.