Denna årshögtid är den första sedan Mitthögskolan blev universitet den 1 januari 2005. Att växa in i rollen som universitet har bland annat inneburit stora satsningar på forskning och forskarutbildning. Vid denna högtid har vi därför anledning att installera inte mindre än 13 nya professorer och promovera 11 nya doktorer som disputerat vid lärosätet.

Hakan_Wiklund_vicerektor_2.jpg

Med två fakultetsnämnder, mot tidigare bara en, kan vi denna gång glädja oss åt två hedersdoktorer. Utöver detta uppmärksammas 36 medarbetare som disputerat vid andra lärosäten och 9 lärare/forskare som uppnått docentkompetens.

Ovanstående handlar i allt väsentligt om lärosätets akademiska utveckling och mycket litet om ren succession.

Utöver detta sjösätter vi för närvarande ett framåtsträvande professors/forskarprogram med anledning av försvarsuppgörelsen i Östersund. Detta får vi anledning att återkomma till vid nästa årshögtid då de nya medarbetarna faktiskt finns på plats.

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier har i år till hedersdoktor utsett professor Bengt Saltin, Köpenhamn. Bengt Saltin har i en ambulerande tillvaro Köpenhamn – Stockholm – Östersund gjort ovärderliga insatser för att vetenskapligt utveckla Nationellt Vintersportcentrum i Östersund. Detta har bland annat resulterat i att Nationellt Vintersportcentrum jämte idrottsrörelsens utvecklingscentrum på Bosön blivit ett av de två svenska idrottsforskningens utvecklingscentra som Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) särskilt valt att satsa på. Runt Nationellt Vintersportcentrum har också en framgångsrik idrottsvetenskaplig utbildning byggts upp.

Fakultetsnämnden för humanvetenskap har till sin första hedersdoktor någonsin utsett författarinnan Bodil Malmsten, Finistère, Frankrike. Få norrländska författare och kulturpersonligheter har betytt så mycket för kulturen både i de regioner där Mittuniversitetet verkar och i Europa och därmed skänkt sin läsekrets så mycket glädje som Bodil Malmsten.

Även om det huvudsakliga syftet med denna högtid är att uppmärksamma och hylla de akademiska framsteg som gjorts, ger festen i anslutning till ceremonierna en speciell möjlighet för medarbetare och studenter att träffas under angenäma former. Högtiden ger också tillfälle för värdefulla möten mellan våra vänner i det omgivande samhället och oss från universitetet, och den befäster därmed Mittuniversitetets ömsesidiga utbyte med sin omgivning.

Till Mittuniversitetets installations- och promotionshögtid 2006 hälsar jag välkommen till installandi, promovendi, landshövdingen, kyrkoherden, tidigare och nuvarande universitets- och högskolerektorer samt alla medarbetare, studenter och gäster till Mittuniversitetet.

Thomas Lindstein
Rektor