Akademisk högtid 2014

Spara favorit 23 apr april 2019
Festföremål, professorer, akademisk högtid

Akademisk högtid 2014

På Mittuniversitetets akademiska högtid den 9-10 oktober 2015 hölls Promotions- och installationsceremoni i OSD, PB-hallen, Östersund med efterföljande bankett på Frösö Park Arena.

Torsdag 9 oktober

Installationsföreläsningar med Mittuniversitetets nya professorer och hedersdoktorer. Här kan du läsa och ladda ner det fullständiga programmet.
Lyssna

Fredag 10 oktober

16.00 Promotions- och installationsceremoni i OSD, PB-hallen, Östersund

Ceremonin inleds med den akademiska processionen.
Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotion av doktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Promotion av doktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Installation av professorer 
Utdelning av priser och stipendier

18.30 Bankett och dans för särskilt inbjudna Frösö Park Arena

Hedersdoktorer 2014

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Fakultetsnämnd utser hedersdoktorer för fakultetens område.

Insignier

Lagerkrans, doktorshatt och doktorsring - var beställer jag det?