Hedersdoktorer 2014

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Fakultetsnämnd utser hedersdoktorer för fakultetens område.

Fakulteten för humanvetenskap

Howard Aldrich
Howard Aldrich är professor i sociologi vid University of North Carolina, Chapel Hill. Han är en internationellt mycket erkänd forskare inom entreprenörskap, nätverks- och organisationsteori. Professor Aldrich har vid flertalet tillfällen gästat Mittuniversitetet och då hållit uppskattade föreläsningar och seminarier. Han har flera forskningsintressen och bidrar bland annat till den forskning som bedrivs och de utbildningar som ges vid Mittuniversitetet med sin forskning om entreprenöriellt handlande som innovativ kraft samt om förutsättningar för kvinnors entreprenörskap.

Allt sedan 1970-talet har Howard Aldrich verkat vid ett stort antal universitet runt om i världen. Han har erhållit betydelsefulla priser och utmärkelser för sina gärningar. År 2000 erhöll han det svenska världspriset Global Award for Entrepreneurship Research.

Howard Aldrich har publicerat ett flertal böcker, varav den prisbelönta “Organizations Evolving” utsågs till bästa managementbok 1998-1999 av Academy of Management. Han har publicerat mer än 175 vetenskapliga artiklar och bokkapitel, och han verkar som rådgivare i flera forskningsorgan, bland annat Swedish Entrepreneurship Forum (SEF).

Det är med glädje och stolthet vi utnämner professor Howard Aldrich som hedersdoktor vid Mittuniversitetet och vi ser fram emot fortsatt värdeskapande samarbete.

 

Vishanthie Sewpaul
Som professor i socialt arbete utför Vishanthie Sewpaul sin forskning och undervisar blivande socialarbetare vid University of KwaZulu Natal, Durban, Sudafrika. Hennes personliga erfarenheter av en uppväxt under apartheidregimen i Sydafrika har gjort henne till en kämpe mot alla former av förtryck och sociala orättvisor. Hennes engagemang och kamp mot fattigdom och rasism har inte varit begränsade till den akademiska världen utan även påverkat det praktiska sociala arbetet både i Sydafrika och globalt. 

Vishanthie Sewpaul är en internationellt välkänd och välrenommerad forskare med uppdrag inom ett flertal olika internationella organisationer med hög relevans för forskning och utbildning i socialt arbete. Som en förgrundsgestalt i den akademiska kampen mot en nyliberal världsordning har hon också anlitats som huvudtalare vid olika forskningskonferenser, inte minst i de skandinaviska länderna. Hennes forskning har bredd och internationell acceptans vilket lett till att hon valts som ordförande för och medarbetare i internationella centrala organ för socialt arbete. 2007 valdes hon som den första icke-vita kvinnan till ordförande för National Association of Social Workers (NASW) i Sydafrika. 

Hennes forskning och undervisning, inriktad på frågor som rör globala sociala problem, social rättvisa och mänskliga rättigheter, har inspirerat profileringen av socionomutbildningen vid Mittuniversitetet och ligger väl i linje med den globala forskningsprofil som finns på avdelningen för socialt arbete. Avdelningen har ett etablerat samarbete med Vishanthie Sewpaul som bland annat inneburit att hon engagerats som föreläsare och som opponent vid disputation.

 

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Bo Hilleberg
Hilleberg The Tentmaker är det företag som Bo Hilleberg grundade redan 1971, då med verksamhet inom skogssektorn. Genom sitt stora friluftsintresse kom Hilleberg snart över på tälttillverkning med Keb, det första tält där ytter- och innertält reses på samma gång. Många innovativa detaljer har sedan dess tillförts, och flera av dessa innovationer är idag standard på tält över hela världen. Ett flertal internationella polarexpeditioner har förlitat sig på Bo Hillebergs tält i de svåraste yttre förhållanden.

År 2010 fick Hilleberg utmärkelsen Outdoor Celebrity vid den stora friluftsmässan Outdoor i Friedrichshafen, Tyskland. Juryn, bestående av ledande internationella branschjournalister och representanter för friluftsindustrin, motiverade sitt beslut med att han är respekterad över hela världen för sina kunskaper, sitt företags framgångar, sina högkvalitativa produkter och de affärsprinciper som väglett honom under 40 år i friluftsbranschen. 

Genom sin verksamhet inom ett av Mittuniversitetets profilerade forskningsområden ‒ Hälsa, idrott och sportteknologi ‒ har Bo Hilleberg genom åren varit en värdefull samarbetspartner för SportsTech-gruppen. Som internationellt respekterad, innovativ produktutvecklare har han och hans företag haft sin givna plats i flera EU-projekt, drivna av SportsTech-gruppen, till exempel vid uppbyggandet av Textillaboratoriet och som deltagare i ett forskningsprojekt som Mittuniversitetet genomfört i samarbete med Münchens tekniska universitet, i vilket avancerade simuleringar utfördes. Ett antal större studentarbeten har också genomförts i samarbete med företaget.

Anette Norberg
I idrottsvärlden är Anette Norberg känd som svensk curlingspelare och representant för Härnösands Curlingklubb. Hon är helt unik genom att vara den förta curlingspelare i världen som försvarar ett OS-guld, i Vancouver 2010. Sedan början av 1980-talet har hon tillhört världseliten i curling, och hon erövrade sin första medalj i ett internationellt mästerskap 1984, EM-silver i Morzine, endast 18 år gammal. Hon har därefter i EM vunnit sju guld, tre silver och två brons. I VM har hon erövrat tre guld, två silver och fyra brons. Till denna medaljskörd kan läggas tolv guld i SM, och många andra medaljer.                   

Anette Norberg har en kandidatexamen i matematik och matematisk statistik och är idag avdelningschef på Folksam. Hon utnämns till hedersdoktor för att hon på ett enastående sätt kombinerar akademiska studier, en framgångsrik yrkeskarriär och en idrottskarriär på högsta nivå. Det Anette Norberg utför på isen är i allra högsta grad tillämpad matematik och fysik. Hon har dessutom visat ett stort och framgångsrikt ledarskap inom såväl idrott som näringsliv. 

Inom den idrott som Anette Norberg representerar är varje individs prestation oerhört viktig, men den prestation som Anette Norberg utfört i många pressade lägen som skipper i Svenska landslaget ger henne en särställning. Vem minns inte den sista stenen vid OS i Turin 2006? Med oerhörd koncentration, beräkning millimeterprecision och med nerver av stål ser hon till att Sveriges lag vinner guld. Anette Norberg är en viktig förebild för ungdomar i regionen och för Mittuniversitetets verksamhet i många områden.     

 

Anders Nyquist
Det är en livsuppgift för Anders Nyquist att arbeta med design som lösning på tekniska och sociala frågor ‒ design för energieffektivisering och god inomhusmiljö. Han har arbetat som arkitekt sedan 1962, som designer, planerare, entreprenör och lärare. 

Anders Nyquist är en internationellt erkänd aktör inom hållbart byggande, involverad i projekt i bland annat USA, Sydamerika och Kina. Projekten på hemmaplan, som Laggarbergs skola och Rumpans fritidsby, är klassiska exempel på hållbart byggande som uppmärksammats internationellt.    

Han har varit verkställande direktör för ett arkitektkontor i Västernorrlands län med 90 anställda, och sedan 1991 har han haft ett eget arkitektkontor tillsammans med sin fru Ingrid och sin dotter Karin. Anders Nyquist började redan på 1960-talet att engagera sig för miljöanpassat byggande och har sedan dess arbetat med projekt kopplade till fysisk planering, design, systemkonstruktion, projektledning, forskning, utvecklingsarbete, undervisning och instruktion inom området hållbart byggande. 

Sedan Mittuniversitetets grundande har Anders Nyquist varit aktiv i universitetets utbildning och forskning på de tre campusorterna, och han är fortfarande aktiv. Han var med och startade kurser i ekologiskt byggande i Härnösand och deltar flitigt som gästföreläsare i Östersund och Sundsvall. Han medverkar även som expert i forskningsprojektet Hållbara utvecklingsprocesser.

Kontakt:

Ceremonimästare:
Anders Olsson
Biträdande ceremonimästare:
Elin Rodin

akademiskhogtid@miun.se