Mittuniversitetets akademiska högtid den 9 oktober 2015 hölls i Tonhallen Sundsvall med efterföljande bankett på Hotell Södra berget. Evenemanget var en del i universitetets10-årsjubiléum.

Dagen innan, den 8 oktober, hölls installationsföreläsningar i Fälldinsalen på Campus Sundsvall där nya professorer och hedersdoktorer presenterade sin forskning och sig själva för alla intresserade. 

 

Installationsföreläsningar 8 oktober 2015 i Fälldinsalen. 

Program 8 oktober installationsföresläsningar

Promotions- och installationsceremoni 2015

Promotions- och installationsceremoni 2015

Installationsföreläsningar