Akademisk högtid 2016

Mittuniversitetets akademiska högtid 2016 hölls i Östersund den 13-14 oktober med efterföljande bankett.

Akademisk högtid 2016.jpg

Akademisk högtid

Under installations- och promotionscereminin installeras och promoveras Mittuniversitetets nya professorer, hedersdoktorer och doktorer.

Här kan du se inpelningen från installations- och promotionscereminin.

Installationsföreläsningar

Under den Akademiska högtiden håller de nya doktorerna, professorerna och hedersdoktorerna korta föreläsningar där de presenterar sig själva och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Här kan du se inspelningen från installationsföreläsningarna.

Läs Akademisk högtidsskrift 2016

Hedersdoktorer 2016

Hedersdoktorer som installerades 2016:

Från HUV:
Kjerstin Valkeapää

Från NMT:
Fia Gulliksson
Bengt Klefsjö
Lars Lagerbäck