Akademisk högtid 2017

Spara favorit 6 nov november 2017
Promovendi 2014

Den 12 oktober hålls installationsföreläsningar på Campus Sundsvall där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 13 oktober sker i Tonhallen Sundsvall kl. 16.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 15.45

Mittuniversitetets akademiska högtid, både installationsföreläsningarna och cereminin, kommer att livesändas. Se www.miun.se/live

Installationsföreläsningar

Under den Akademiska högtiden håller de nya doktorerna, professorerna och hedersdoktorerna korta föreläsningar där de presenterar sig själva och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Se program.

Akademiska högtiden

Under installations- och promotionsceremonin installeras och promoveras Mittuniversitetets nya professorer, hedersdoktorer och doktorer. I år kommer även vår nya rektor Anders Fällström att installeras. Promotions- och installationsceremoni i Sundsvall  Fredag 13 oktober 2017, kl. 16.00.
Gästerna ska ha intagit platserna senast kl. 15.45

Program

Installation av rektor Anders Fällström:
Installator: Anders Söderholm

Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotor: Dekan Susanna Öhman

Promotion av doktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotor: Dekan Susanna Öhman

Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Promotor: Dekan Hans-Erik Nilsson

Promotion av doktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Promotor: Dekan Hans-Erik Nilsson

Installation av professorer
Installator: Rektor Anders Fällström

Utdelning av priser och stipendier
Prisutdelare: Rektor Anders Fällström

Kontakt:

Ceremonimästare:
Yasmine Lundqvist
Ceremoniadministratör:
Lena Stenmark

akademiskhogtid@miun.se

Program installationsföreläsning 12 oktober