Mittuniversitetets akademiska högtid 2017 hölls i Sundsvall den 12-13 oktober med efterföljande bankett.

Akademiska högtiden

Under installations- och promotionsceremonin installeras och promoveras Mittuniversitetets nya professorer, hedersdoktorer och doktorer.
2017 installerades även vår nya rektor Anders Fällström.att installeras.
Här kan du se inspelningen från ceremonin i Tonhallen.

Installationsföreläsningar

Under den Akademiska högtiden håller de nya doktorerna, professorerna och hedersdoktorerna korta föreläsningar där de presenterar sig själva och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Installationsföreläsningar 2017

Akademisk högtidsskrift 2017

Program installationsföreläsning 12 oktober

Hedersdoktorer 2017

Hedersdoktorer som installerades 2017:

Från HUV:
Elizabeth Kendall

Från NMT:
Annika Bränström
Örjan Petersson