Akademisk högtid 2010

Fredag den 19 november 2010 var det åter dags för Mittuniversitetets akademiska högtid. Närmare trettio doktorer och fyra hedersdoktorer promoverades och ett tjugotal nya professorer installerades. Bland hedersdoktorerna återfanns Sveriges första hedersdoktor kopplad till turism, Jan Stenberg.

Mittuniversitetet har aldrig tidigare promoverat så många som fyra hedersdoktorer samtidigt. De är alla personer som betytt mycket för universitetets utveckling.

Industriledaren Jan Stenberg utnämns bland annat för sina insatser för Mittuniversitetets turismvetenskapliga forskning och för turismforskningsinstitutet Etour. Mittuniversitetet är först i landet med att bedriva forskarutbildning inom ämnet turismvetenskap. Nu blir universitetet även först med en hedersdoktor kopplad till området turism*.

Erik Fichtelius utnämns för sin långa erfarenhet av nyhets- och samhällsjournalistik på högsta nivå. Han är också en återkommande gästföreläsare vid Mittuniversitetets journalistutbildning.

Kenneth Eriksson, från SCA:s koncernledning, utnämns till hedersdoktor för den betydelse han haft för utvecklingen av Mittuniversitetet och FSCN.

Björn Fjaestad, chefredaktör för Forskning och Framsteg, utnämns för att bland annat ha etablerat och stärkt forskningen inom flera ämnen vid universitetet.

Även doktorer som disputerat vid andra universitet samt lärare och forskare som uppnått docentkompetens uppmärksammas under dagen. Högtidligheten avslutas med utdelning av stipendier och priser.  Ceremonin innehåller även fanfarer, sång och musik samt salutskott av Jämtlands Fältartilleri.

Den akademiska högtiden äger rum en gång vartannat år, denna gång i Östersund. Högtiden börjar klockan 16 på OSD (före detta Folkets Hus). Medier är välkomna!

*Utmärkelsen hedersdoktor tilldelas formellt inte inom eller i ett ämne.

 

Rektors tal

Högtiden är en manifestation av universitetets framgångar. Det är det tillfälle då vi under högtidliga former får möjlighet att samlas för att hylla framstående akademiska prestationer. Dagens ceremoni understryker också att vi är en del av en större akademisk gemenskap i vilken vetenskapens självständighet men också makt och betydelse är viktiga värden.

Vid Mittuniversitetet vill vi upptäcka, förädla och förverkliga möjligheter. Vi gör det genom den forskning som vi hedrar idag och som ofta har kommit till via forskares delaktighet i ett öppet samhälle. Det bidrag som våra nya doktorer och professorer på så sätt ger till vetenskaplig och samhällelig utveckling kan inte överskattas.

Universitetets utmaningar slutar dock inte med detta. Nya förutsättningar skapas ständigt. Att utvecklas i samklang med det samhälle som vi är en del av innebär därför att både forskning och utbildning ständigt måste prövas och att varje framgång strax efter att den vunnits måste bevisas igen. Vid Mittuniversitetet har vi all anledning att vara stolta över hur väl detta har lyckats i termer av vetenskapliga landvinningar, utbildningarnas attraktivitet och samverkan med omgivande samhälle.

I många fall är vårt samarbete med externa partners fördjupat och av särskilt stor betydelse. Genom fakulteternas utseende av hedersdoktorer vill vi ge ett särskilt erkännande till personer som har betytt mycket för universitetets utveckling. Det är därför med stor glädje som vi hälsar Kenneth Eriksson, Erik Fichtelius, Björn Fjæstad och Jan Stenberg välkomna som 2010 års hedersdoktorer vid Mittuniversitetet.

Låt oss nu koncentrera intresset till dagens och kvällens festföremål och glädjas över deras framgångar. Återigen, varmt välkomna till Mittuniversitetets akademiska högtid.

Anders Söderholm

Rektor, Mittuniversitetet

Akademisk högtid 2010