Program promotions- och installationshögtid

Program promotions- och installationshögtid

Inte mindre än 15 nya professorer och fyra hedersdoktorer ger korta populärvetenskapliga introduktioner till sina ämnesområden under en späckad eftermiddag.

Torsdag 11 oktober

Mittuniversitetets nya professorer och hedersdoktorer bjuder på öppna föreläsningar den 11 oktober på Campus Sundsvall. De så kallade installationsföreläsningarna sker i anslutning till universitetets akademiska högtid som hålls den 12 oktober.

Välkomna!

 

N109 Fälldinsalen

13.00-13.15 Anders Olsson hälsar välkommen
13.15-13.30 Elisabeth Bergendal Stenberg, hedersdoktor - Att ge och få och byta kunskap - men främst vara nyfiken
13.30-14.00 Bengt-Olof Larsson, hedersdoktor - Industrinära FoU skapar tillväxt och lönsamhet
14.00-14.30 Kim Anderzon, hedersdoktor - Med humor som vapen

M102
15.00-15.30 Ingegerd Hildingsson - När föräldrars önskemål bryter mot normen för födandet
15.30-16.00 Anders Holmbom - Svängarna eller livet? Matematik för sport och hälsa
16.00-16.30 Marie Alricsson - Fysisk aktivitet - En förutsättning för god hälsa. En myt eller sanning?
16.30-17.00 Anders Lundström - På jakt efter originalitet - forskningens dilemma

O111
15.00-15.30 Sverker Edvardsson - Små och stora problem med fysikaliska partikelmetoder
15.30-16.00 Cornelia Schiebold - Solitoner: från vattenvågor till icke-kommutativ geometri
16.00-16.30 Lennart Salmén - Mekanisk massaproduktion - en process på molykelär nivå?
16.30-17.00 Börje Hörnlund, hedersdoktor - Skog - universitet - miljöriktig tillväxt

O102
15.00-15.30 Anna Olofsson - Riskforskning: Att studera något som nästan inte finns
15.30-16.00 Ingela Wadbring - Drivkrafter och hinder i medieutvecklingen

16.00-16.30 Eva-Britta Ståhl - Att spela Beethoven med Lovikkavantar

16.30-17.00 Dan Bylund - Svampar, möss och vatten - rätt mätt med LCMS

 

N109
15.00-15.30 Eva Nyman - Namn och bygd
15.30-16.00 John Kimmich Javier - Visual Documentary Stories

16.00-16.30 Heinz Graafsma - What X-rays should teach us in the 21st century
16.30-17.00 Alina Rodriguez - Tidiga riskfaktorer för psykisk ohälsa bland barn

Fredag 12 oktober

Promotions- och installationsceremoni i Tonhallen Sundsvall

Gästerna ska ha intagit platser i Tonhallen.                            

16.00 

  • Ceremonin inleds med den akademiska processionen.
  • Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
  • Promotion av doktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
  • Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Promotion av doktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Installation av professorer
  • Utdelning av priser och stipendier 

 

18.30

  •  Bankett på Hotell Södra Berget för särskilt inbjudna