Mittuniversitetets hedersdoktorer | miun.se

Fakulteterna utser hedersdoktorer som promoveras vid vår akademiska högtid. 2023 års hedersdoktorer är Lena Runius Bernström, Jaime Vila, Björn Ferry och Hans Gennerud. Den 5 oktober höll de sina installationsföreläsningar och promoverades den 6 oktober vid campus Östersund.

Finklädda personer med doktorshattar sittande bredvid på en scen.

Sidan uppdaterades 2023-11-27