Från det första universitetet i Bologna till dagens universitet i Sverige har det genomförts promotions-och installationshögtider. Mittuniversitetets akademiska högtid är ett samlingsnamn för en sådan högtid när vi installerar professorer samt promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Ring
Mittuniversitetets doktorsring.

Bilder från Akademisk högtid 2019

Akademisk högtid 2019
Hedersdoktorer Professorer Akademisk högtid 2019
Hedersdoktor Luciana Duranti Akademisk högtid 2019
Doktorer Akademisk högtid 2019
Doktor HUV Akademisk högtid 2019
Musik Akademisk högtid 2019

Om akademiska högtider

Våra symboler

Hatt, akademisk högtid

Sidan uppdaterades 2022-01-20