Från det första universitetet i Bologna till dagens universitet i Sverige har det genomförts promotions-och installationshögtider. Mittuniversitetets akademiska högtid är ett samlingsnamn för en sådan högtid när vi installerar professorer samt promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Ring
Mittuniversitetets doktorsring.

Bilder från Akademisk högtid 2019

av

av

av

av

av

av

Om akademiska högtider

Våra symboler

Hatt, akademisk högtid

Sidan uppdaterades 2022-01-20