På Mittuniversitetets akademiska högtid den 9-10 oktober 2015 hölls Promotions- och installationsceremoni i OSD, PB-hallen, Östersund med efterföljande bankett på Frösö Park Arena.

Festföremål, professorer, akademisk högtid

Hedersdoktorer 2014

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Fakultetsnämnd utser hedersdoktorer för fakultetens område.

Pristagare 2014

Ekonomistiftelens priser Priset har bildats för att stimulera forskning och utbildning i första hand vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, till nytta för klustrets företag och...

Promovendi/installandi

Torsdag 9 oktober Installationsföreläsningar Nya hedersdoktorer, professorer samt adjungerade professorer håller installationsföreläsningar i Östersund. Rektors middag 19.00 Promovendi- och...

Sidan uppdaterades 2019-04-23