Mittuniversitetets akademiska högtid den 9 oktober 2015 hölls i Tonhallen Sundsvall med efterföljande bankett på Hotell Södra berget. Evenemanget var en del i universitetets10-årsjubiléum.

Promotions- och installationsceremoni 2015

Akademisk högtid 2015
Del 1

Promotions- och installationsceremoni 2015

Akademisk högtid 2015
Del 2

Installationsföreläsningar

Introduktion av bitr. ceremonimästare Anders Olsson
Se installationsföreläsningar från den 8 oktober 2015

Sidan uppdaterades 2022-06-01