Mittuniversitetets akademiska högtid 2017 hölls i Sundsvall den 12-13 oktober med efterföljande bankett.

Akademisk högtidsskrift 2017

Program installationsföreläsning 12 oktober

Hedersdoktorer 2017

Sidan uppdaterades 2022-06-01