Klimatramverk för svenska lärosäten

Mittuniversitetet har tillsammans med 36 andra lärosäten skrivit under ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska anslutna lärosätena ta fram specifika klimatstrategier med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet år 2030.

Odlingslandskap Jämtland

Sidan uppdaterades 2021-06-15