Mittuniversitetets Miljöpolicy och universitetets miljömål ska bidra till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Miljöpolicyn beskriver förhållningssätt och inriktning för universitetets miljöarbet.

Jordglob miljö natur

Sidan uppdaterades 2023-04-19