Rekordmånga gesällbrev till Träakademien | 2014 |

I maj 2014 togs ett svårslaget rekord vid Möbel- och byggnadshantverksprogrammet på Träakademien i Kramfors. Inte mindre än elva studenter – sju möbeltapetserare, tre smeder och en möbelsnickare – avlade då sitt gesällprov. Ingen utbildning inom möbeltapetsering har haft så många gesäller sedan 1993.

träakademien

– Att det delades ut rekordmånga gesällbrev till Möbel- och byggnadshantverksprogrammet är ett bevis på programmets höga kvalitet. Det gjorde både personal och studerande otroligt glada och stolta, säger Göran Mellander, verksamhetsutvecklare vid avdelningen för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Kramfors kommun.

Mittuniversitetets Möbel- och byggnadshantverksprogram räknas som en av Sveriges bästa hantverksutbildningar. Här utvecklas unik yrkesskicklighet med hantverket i centrum och kulturarvet som inspirations- och kunskapskälla.

Gesällbrevet är ett bevis att hantverkaren uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Brevet är också en internationell legitimation för kompetensen och ger innehavaren större chans till arbete inom sitt hantverk, både i Sverige och utomlands.