Fest i dagarna två när Mittuniversitetet invigdes den 10–11 februari | 2005 |

Den 11 februari genomfördes regionens, allmänhetens, studenternas och medarbetarnas stora invigning. Den bjöd på ett innehållsrikt och spännande program på alla fyra campus.

dsc0062.jpg

Den 10 februari hölls den officiella och ceremoniella invigningen av Mittuniversitetet i Härnösands domkyrka. Till de speciellt inbjudna 300 gästerna hörde studentkårerna vid Mittuniversitetet, professorer, företrädare för regionens kommuner, landsting och länsstyrelser, företrädare för regeringen, riksdagsmän, rektorer från andra universitet och högskolor, hedersdoktorer, samarbetspartners med flera. Eftersom kyrkan rymmer 800 personer, så hälsades även övriga intresserade hjärtligt välkomna så långt platserna räckte.

Den högtidliga ceremonin började med en procession av professorer, doktorer och hedersdoktorer, med flera. Invigningsceremonin inleddes med att universitetets nya styrelseordförande, Birgitta Böhlin, höll ett inledande tal. Den officiella invigningen av Mittuniversitetet skedde i samband med tal av statsminister Göran Persson och med att Jämtlands Fältartilleri som avfyrade en salut för varje campus.

När planeringen av universitetsinvigningen började planerade man för ”Öppet Hus för allmänheten”. Under arbetets gång haglade idéerna och kreativiteten flödade, vilket resulterade i en jättelik happening för alla som ville delta i Mittuniversitetets campusstäder. Förutom en bred visning av verksamheten och ett föreläsningsprogram, bjöd Mittuniversitetet på äventyrliga utomhusaktiviteter som till exempel bergsklättring, höghöjdslinbana, världsrekordförsök och tornerspel!

Alla campus var sammanlänkade via storbildsskärm, som direktsände omväxlande från respektive campus, så att alla kunde se vad som hände på de andra orterna. Dessutom bjöds besökarna på kak-kalas. En konditor från varje campusort hade bakat en speciell kaka för orten. Alla fyra kakor med sin egen historia och sin egen särprägel. Precis som de fyra campusorterna.

Bilden från en aktivitet i Härnösand.