Satsning på rekrytering gav resultat | 2009 |

En ny rektor med tydliga prioriteringar och attraktiva utbildningar gav Mittuniversitetet en högre andel sökande än något annat lärosäte inför hösten 2009.

student

Sidan uppdaterades 2019-03-08