Satsning på rekrytering gav resultat | 2009 |

En ny rektor med tydliga prioriteringar och attraktiva utbildningar gav Mittuniversitetet en högre andel sökande än något annat lärosäte inför hösten 2009.

ch_sundsvall_student_08.png

2008 och 2009 fick Mittuniversitetet flera nya och attraktiva utbildningar, bland annat Psykologprogrammet, Kriminologprogrammet och Risk- och krishanteringsprogrammet. Dessutom valde rektor Anders Söderholm att prioritera studentrekryteringen då han tillträdde 2008. Flera nya projekt med fokus på rekrytering startades och universitetsstyrelsen beviljade extra resurser. Resultatet lät inte vänta på sig och inför hösten 2009 ökade andelen sökande till Mittuniversitetet betydligt mer än riksgenomsnittet.

– Jag jobbade som kommunikationschef när Anders tillträdde som rektor och minns tydligt vårt första möte. När jag beskrev för honom vad jag arbetade med sa han: "Du ska lägga all din tid och alla resurser på studentrekrytering." Ett så tydligt uppdrag hade jag aldrig tidigare haft, berättar Kristina Albertsson, avdelningschef vid Mittuniversitetet.