Bodil Malmsten och Bengt Saltin blir hedersdoktorer | 2006 |

Den 22 september 2006 var det dags för Mittuniversitetets första akademiska årshögtid. 12 nya professorer och fem nya doktorer firades med pompa och ståt. Dessutom utnämndes två hedersdoktorer – Bengt Saltin och Bodil Malmsten.

Bodil Malmsten fick sin doktorshatt för att hon ”i sitt skrivande med skärpa, humor och språklig sinnrikhet skildrat relationer och livsvillkor i Norrlands inland och fjälltrakter.” Bodil lämnade dock tillbaka hatten 2013, då Mittuniversitetet tog beslut om att flytta utbildningen i Härnösand till Sundsvall.

Bengt Saltin fick utnämningen ”för sin enastående forskargärning inom fysiologiområdet och för att han generöst delat med sig av sina erfarenheter och med stort engagemang deltagit i arbetet med att bygga upp en idrottsprofil vid Mittuniversitetet”. Bengt gick tyvärr bort under 2014.

I klippet ser vi Bodil Malmsten hålla sitt middagstal som hon spelat in för att hon inte kunde närvara på årshögtiden.