DEMICOM blir Mittuniversitetets första forskningscenter | 2006 |

Vilka inlägg delar vi mest på Facebook? Vilken strategi fungerar bäst vid en valkampanj? Och hur bevakas en ekonomisk kris i media? Forskarna vid DEMICOM har svaren.

Demicom

DEMICOM, Centrum för studier av demokrati och kommunikation, är Mittuniversitetets första forskningscenter. Det bildades 2006, alltså bara ett år efter att högskolan blivit universitet. Ambitionen var att utveckla den vetenskapliga kunskapen kring demokrati och kommunikation.

DEMICOM:s historia börjar dock tidigare än så. Redan 1997 formades nämligen dess föregångare Demokratiinstitutet, som var en fristående organisation. Dess två första ordföranden var två välkända politiker – Margot Wallström och Marita Ulvskog. Demokratiinstitutet arrangerade bland annat Demokrativeckan i Sundsvall, ett årligt arrangemang som lockade såväl politiker och debattörer som allmänhet. Ett slags norrländskt Almedalen, helt enkelt.

DEMICOM:s forskare har under åren publicerat cirka 500 artiklar, böcker, bokkapitel, rapporter och debattartiklar inom områden som politisk kommunikation, journalistik, organisationers kommunikation och medieutveckling. Verksamheten har fått mycket stor uppmärksamhet, bland annat vad gäller strategier vid valkampanjer, mediebevakningen av ekonomiska kriser, kommunikativt ledarskap och förändrade mönster för medieanvändning.

– Nyligen publicerade till exempel två av forskarna ett arbete som citerades flitigt i medierna. Det var en rapport som slog hål på myten att det är triviala ämnen som delas mest på sociala medier. Rapporten visade, till mångas förvåning, att politik och samhällsfrågor faktiskt delas mer på dessa plattformar, berättar Lars Nord, centrumledare och professor i politisk kommunikation.

Under våren 2014 utvärderade en internationell expertgrupp forskningscentret och gav det allra högsta betyget "excellent" på hela fyra områden: forskningens kvalitet, forskningens omfattning, deltagande i internationella nätverk samt inflytandet i den samhälleliga debatten.

På bilden Torbjörn Fälldin och Lars Nord.