Intensivkurser i svenska mycket populära | 2005 |

”Eat, sleep and breathe svenska.” Så beskrivs själva essensen av den intensivkurs i svenska som hölls vid Mittuniversitetet under flera år. Kursen var en del av Erasmus Intensive Language Courses.

news.jpg

Intensivkursen hade en personlig prägel och var väldigt populär. Bland annat bodde kursdeltagarna på internat, testade surströmming och besökte en svensk bondgård. Stora delar av kursen hölls dessutom i universitetets språklabb, där studenterna bland annat kunde lyssna till sin egen svenska ljudkurva och se hur den förbättrades. Resultatet blev att de både lärde sig språket och fick en inblick i vår kultur.

– Kursens lärare var Hans Åhl och han som person stod nog för minst 50 procent av kursens popularitet. Han lyckades entusiasmera eleverna och var en skicklig pedagog som fick dem att utmana sig själva, berättar Cathrine Gladh, internationell samordnare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.